Trang chủ

Tổng cục thống kê
3/2/2020 12:00:00 AM | 0
Lễ bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giữa BCĐ TĐT kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng, BCĐ điều tra cơ sở hành chính Bộ Nội vụ

Lễ bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giữa BCĐ TĐT kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng, BCĐ điều tra cơ sở hành chính Bộ Nội vụ

Chiều ngày 15/7/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Lễ bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giữa Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương Bộ Nội vụ.


Bộ Quốc phòng bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính sớm hơn kế hoạch

Bộ Quốc phòng bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính sớm hơn kế hoạch

Chiều 15-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng,Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ tổ chức bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng đã hoàn thành công tác tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính sớm hơn so với kế hoạch.


Chương trình Vấn đề hôm nay về Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Chương trình Vấn đề hôm nay về Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và tiến độ. Trong đó, nhiều hình thức thu thập thông tin mới được áp dụng.


Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tích cực cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tích cực cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phổ biến Công văn số 168/HĐTS-VP1 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, ngày 2-7-2021 về tích cực phối hợp cung cấp thông tin các cơ sở tự viện trong tổng điều tra kinh tế năm 2021.


Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 từ ngày 01-30/7

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 từ ngày 01-30/7

Sáng ngày 01/7, hầu hết các địa phương trên cả nước đã tổ chức ra quân triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2, thu thập thông tin của trên 5 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 45,000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.


Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 tại Hà Nội

Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 tại Hà Nội

Thực hiện Phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, sáng ngày 01/7/2021, cả nước đồng loạt ra quân Tổng điều tra Kinh tế giai đoạn 2. Giai đoạn 2 của cuộc TĐT được thực hiện từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2021trên cả nước nhằm thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.


123456789