Trang chủ

Tổng cục thống kê
3/2/2020 12:00:00 AM | 0
Hội nghị Tổng kết và Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Hội nghị Tổng kết và Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Nhằm phổ biến kịp thời thông tin phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các địa phương và người dùng tin, chiều ngày 11/1/2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra Kinh tế (TĐT) Trung ương và BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Thông cáo báo chí Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thông cáo báo chí Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Nhằm phổ biến kịp thời thông tin phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các địa phương và người dùng tin, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương công bố báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra với các chỉ tiêu thống kê chủ yếu phản ánh số lượng và lao động của các đơn vị điều tra, đồng thời đưa ra nhận định khái quát về những thay đổi do tác động của các chính sách kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước trong 5 năm qua.
Tổng cục Thống kê họp chuẩn bị công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tổng cục Thống kê họp chuẩn bị công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Để chuẩn bị nội dung cho báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1 năm 2022, chiều ngày 29/12/2021, Tổng cục Thống kê họp đánh giá kết quả việc rà soát làm sạch số liệu và phân công tiến độ công việc cụ thể từng đơn vị liên quan. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.


12345678910...