Trang chủ

Tổng cục thống kê
3/2/2020 12:00:00 AM | 0
Hội nghị công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Hội nghị công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chiều ngày 29/6/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra Kinh tế (TĐT) Trung ương và BCĐ Điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên BCĐ Điều tra cơ sở hành chính Trung ương Trương Hải Long và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế Trung ương Nguyễn Thị Hương đồng chủ trì hội nghị.


Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021 về ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (viết gọn là Tổng điều tra).


Giới thiệu 3 sản phẩm CNTT của Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Giới thiệu 3 sản phẩm CNTT của Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Để phổ biến và cung cấp công cụ khai thác kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thuận lợi, tiện ích, phục vụ các nhu cầu đa dạng và chủ động của người dùng tin, Tổng cục Thống kê xây dựng các trang thông tin nhằm hệ thống hóa, tư liệu hóa và trực quan hóa các kết quả của Tổng điều tra kinh tế năm 2021.


Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 15/6/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


Sơn La: Nguồn thông tin quan trọng làm cơ sở xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển KT-XH

Sơn La: Nguồn thông tin quan trọng làm cơ sở xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển KT-XH

Sau hơn 1 năm thực hiện, cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thành công; kết quả nghiệm thu được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá đạt loại giỏi; xếp thứ 41/63 tỉnh, thành và thứ 2/8 tỉnh vùng núi có biên giới phía Bắc. Những kết quả thống kê này có tính chất rất quan trọng trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.


Hội nghị Tổng kết và Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Hội nghị Tổng kết và Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Nhằm phổ biến kịp thời thông tin phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các địa phương và người dùng tin, chiều ngày 11/1/2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra Kinh tế (TĐT) Trung ương và BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


12345678910...