Trang chủ

Tổng cục thống kê
3/2/2020 12:00:00 AM | 0
Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Sáng ngày 8/6/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ông Nguyễn Trung Tiến, Tổ trưởng tổ thường trực Ban chỉ đạo TĐT kinh tế TW, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.


Còn 36 địa phương chưa hoàn thành thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính

Còn 36 địa phương chưa hoàn thành thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính

Sau 2 tháng triển khai, tính đến hết tháng 4/2021 mới có 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành thu thập thông tin cơ sở hành chính, còn 36 địa phương chưa hoàn thành.


Tổng điều tra Kinh tế năm 2021: Sẽ hạn chế tối đa hiện tượng khai sai, khai trùng

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021: Sẽ hạn chế tối đa hiện tượng khai sai, khai trùng

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ hạn chế tối đa hiện tượng khai sai, khai trùng, bỏ sót để phản ánh bức tranh trung thực của nền kinh tế. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


Bộ Quốc phòng: Công tác nghiệm thu phiếu sẽ về đích trước hạn

Bộ Quốc phòng: Công tác nghiệm thu phiếu sẽ về đích trước hạn

Cuộc Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) và Điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 tại Bộ Quốc phòng đang đi tới giai đoạn nghiệm thu phiếu - giai đoạn được coi là “tăng tốc” trước khi “về đích” tổng điều tra.


Họp Tổ thường trực Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Họp Tổ thường trực Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Chiều ngày 26/4/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp Tổ thường trực Tổng điều tra Kinh tế năm 2021. Cuộc họp nhằm tổng hợp, rà soát tình hình thực hiện công tác đã triển khai đến thời điểm này của giai đoạn 1 cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 để tiếp tục có hướng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ Thường trực Tổng điều tra Kinh tế Trung ương Nguyễn Trung Tiến tham dự và chủ trì buổi họp.


Kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính tại Bộ Quốc phòng

Kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính tại Bộ Quốc phòng

Ngày 20-4, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Ban chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tới giám sát công tác nghiệm thu phiếu tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tại Bộ Quốc phòng.


1234567