Trang chủ

Hoạt động địa phương
1/11/2021 12:00:00 AM | 0
Tiền Hải (Thái Bình): Tổng điều tra trên địa bàn huyện đã hoàn thiện đến khâu cuối cùng

Tiền Hải (Thái Bình): Tổng điều tra trên địa bàn huyện đã hoàn thiện đến khâu cuối cùng

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Thái Bình, sau một năm chuẩn bị và triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo Quyết định số 307/ QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện đã hoàn thiện đến khâu cuối cùng.


Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Lạng Sơn: Tập trung rà soát, đảm bảo chất lượng thông tin thu thập

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Lạng Sơn: Tập trung rà soát, đảm bảo chất lượng thông tin thu thập

Tính đến hết tháng 7/2021, thực hiện tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2, thông tin kê khai của toàn bộ các đối tượng trên danh sách nền đã được thu thập. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng thông tin, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã yêu cầu ban chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung rà soát các thông tin.


Châu Thành, Sóc Trăng: Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 đạt trên 99%

Châu Thành, Sóc Trăng: Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 đạt trên 99%

Mặc dù diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn hết sức phức tạp, nhưng cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành đạt trên 99% kế hoạch.


Nam Định hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Nam Định hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Cùng với cả nước, đến ngày 30-7-2021, tỉnh ta đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 chính xác, hiệu quả, sớm 5 ngày so với kế hoạch đã đề ra.


Nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021

Nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021

Chiều ngày 27/8, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đối với Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hải Dương (Ban Chỉ đạo tỉnh).


Nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp

Nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp

Sáng nay 19/8/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến phiếu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đối với Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đồng Tháp (Ban Chỉ đạo tỉnh).


12345678910...