Trang chủ

Hoạt động địa phương
1/11/2021 12:00:00 AM | 0
Thái Nguyên tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Thái Nguyên tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Ngày 17-6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho gần 100 điều tra viên và thành viên Ban Chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính của huyện Phú Bình.


Hà Nội tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Hà Nội tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Ngày 15/6/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng  Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Cao Bằng: Hội nghị tập huấn trực tuyến Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

Cao Bằng: Hội nghị tập huấn trực tuyến Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

Ngày 8/6, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố toàn quốc tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021.


Lào Cai: Huyện Bảo Thắng triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện năm 2021

Lào Cai: Huyện Bảo Thắng triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện năm 2021

Từ ngày 01/3/2021, cùng với cả nước, huyện Bảo Thắng tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện. Đây là cuộc Tổng điều tra lớn được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Phú Thọ làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, giai đoạn 2

Phú Thọ làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, giai đoạn 2

Từ ngày 1/3 - 30/5/2021, Phú Thọ triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 với việc thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tổng điều tra giai đoạn 1; đồng thời, chủ động triển khai các bước của giai đoạn 2 đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.


Bà Rịa – Vũng Tàu nỗ lực hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Bà Rịa – Vũng Tàu nỗ lực hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Đến cuối tháng 5/2021, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành điều tra khối đơn vị sự nghiệp và hiệp hội, khối doanh nghiệp chỉ mới đạt hơn 77% kế hoạch. Để cuộc Tổng điều tra về đích theo kế hoạch đề ra, các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục triển khai nhiều giải pháp.


12345678910...