Trang chủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1/9/2021 12:00:00 AM | 0

Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

  • TRÍCH YẾU: Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
  • SỐ HIỆU: 307/QĐ-TTg
  • LOẠI VĂN BẢN: Quyết định
  • LĨNH VỰC: Kinh tế - Xã hội
  • NGÀY BAN HÀNH: 27/02/2020
  • NGÀY HIỆU LỰC: 27/02/2020
  • CƠ QUAN BH: Thủ tướng Chính phủ
  • NGƯỜI KÝ: Nguyễn Xuân Phúc
  • ĐÍNH KÈM: Tải về

Quyết định số 752 QĐ-TTg Về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 xem tại đây.


Bài viết cùng chuyên mục