Trang chủ

Câu hỏi thường gặp

Kính thưa quý độc giả!

Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương xin giới thiệu tới Quý độc giả một số nội dung cơ bản của Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 - Giai đoạn 2.

Chuyên mục “Hỏi và Trả lời”.

 

Kính thưa quý độc giả!

Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương xin giới thiệu tới Quý độc giả một số nội dung cơ bản của Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 chuyên mục “Hỏi và Trả lời”.

 

TRẢ LỜI

Trường hợp cần tìm hiểu thông tin liên quan đến Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 có thể tìm theo các cách sau:

(1) Liên hệ với Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương

Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Email: banchidaotw@thongke.gov.vn

(3) Truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: www.gso.gov.vn.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương hoan nghênh tinh thần hợp tác và giúp đỡ của tất cả người dân, chính quyền các cấp và các đơn vị điều tra để cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 thực hiện thành công./.