Trang chủ

Danh mục các dân tộc Việt Nam

Danh mục các dân tộc Việt Nam

7/13/2020 12:00:00 AM | 0

Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 

Chi tiết xem tại đây.


Bài viết cùng chuyên mục