Trang chủ

Mẫu tài liệu tuyên truyền

Mẫu tài liệu tuyên truyền

2/25/2021 12:00:00 AM | 0

Mẫu logo, khẩu hiệu sử dụng

 trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

1.     Mẫu Logo:

2.     Mẫu khẩu hiệu:

 

 

 

 

 


Bài viết cùng chuyên mục