Trang chủ

Danh sách thành viên Tổ thường trực

Danh sách thành viên Tổ thường trực

1/1/1900 12:00:00 AM | 0

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THƯỜNG TRỰC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TỀ TRUNG ƯƠNG 2021

1. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng;

2. Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Tổng cục Thống kê, Tổ phó thường trực;

3. Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Tổng cục Thống kê, Tổ phó;

4. Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Tổ phó;

a. Bộ, ngành

5. Ông Nguyễn Trung Thành, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, thành viên;

6. Ông Trần Quốc Tiến, Thượng tá, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an, thành viên;

7. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Bộ Nội vụ, thành viên;

8. Ông Lại Văn Dương, Phó Vụ trưởng vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, thành viên;

9. Ông Hoàng Xuân Nam, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, thành viên;

10. Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương, thành viên;

11. Ông Lê Nam Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

12. Ông Trịnh Duy Chấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;

13. Ông Lê Hồng Phong, Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch, tài chính, Bộ Văn Hóa, Thể thao và du lịch, thành viên;

14. Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên;

15. Ông Trần Quang Nam, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

16. Bà Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Kế hoạch- Tài chính, Bộ Y tế, thành viên;

17. Ông Nguyễn Danh Hưng, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng chính phủ, thành viên;

18. Ông Võ Song Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Pháp chế, Kho bạc Nhà nước, thành viên;

19. Bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Tổng cục Thuế, thành viên;

20. Ông Lê Anh Văn, Giám đốc trung tâm Hỗ trợ Pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thành viên;

21. Ông Dương Tuấn Cương, Phó Trưởng ban Ban Chính sách và Phát triển Hợp tác xã, thành viên;

b. Tổng cục Thống kê

22. Các Phó Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, thành viên;

23. Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Quản lý chất lượng thống kê, thành viên;

24. Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, thành viên;

25. Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, thành viên;

26. Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, thành viên;

27. Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, thành viên;

28. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, thành viên;

29. Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, thành viên;

30. Vụ trưởng Kế hoạch tài chính, thành viên;

31. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê, thành viên;

32. Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, thành viên;

33. Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện, thành viên;

34. Bà Phạm Thị Quỳnh Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, thành viên;

35. Bà Phí Thị Hương Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, thành viên;

36. Ông Phạm Văn Tuân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên ./.

Quyết định số 912/QĐ-BKHĐT ngày 18/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021


Bài viết cùng chuyên mục