Trang chủ

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

8/14/2020 12:00:00 AM | 0

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết xem tại đây.

 

Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết xem tại đây.


Bài viết cùng chuyên mục