Trang chủ

Danh mục nghề nghiệp

Danh mục nghề nghiệp

3/2/2021 12:00:00 AM | 0

Danh mục nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết xem tại đây.


Bài viết cùng chuyên mục