Trang chủ

Hoạt động địa phương

Thanh Hóa: Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

1/12/2022 12:00:00 AM | 0

Chiều 11-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) điều tra cơ sở hành chính Trung ương phối hợp với BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đại diện các sở, ngành, đơn vị có liên quan và các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra có quy mô lớn, các chỉ tiêu thu thập phức tạp, nhạy cảm, được thực hiện với nhiều điểm mới so với Tổng điều tra năm 2017.

Trong bối cảnh nhu cầu thông tin thống kê ngày càng cao, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra cần thu thập thông tin chi tiết hơn, cần tận dụng những lợi thế của công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả của thông tin thống kê trong bối cảnh chung về nguồn lực con người và kinh phí hạn chế...

Để thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên phạm vi cả nước được thuận lợi, hiệu quả, BCĐ Trung ương đã chỉ đạo thành lập 10.557 BCĐ cấp tỉnh, huyện, xã, với tổng số 67.541 thành viên thực hiện nhiệm vụ.

Điều tra viên hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai thông tin trong cuộc Tổng điều tra kinh tế

Cuộc tổng điều tra, thu thập thông tin được thực hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1-3 đến ngày 30-5-2021, thực hiện thu thập thông tin của các doanh nghiệp, HTX và các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính. Giai đoạn 2 từ ngày 1-7 đến ngày 30-7-2021, thực hiện thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Riêng điều tra cơ sở hành chính thực hiện thu thập thông tin từ ngày 1-3 đến ngày 30-4-2021.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ tháng 4-2021 công tác thu thập thông tin đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Do vậy, thu thập thông tin Tổng điều tra giai đoạn 2 đã phải gia hạn, sử dụng linh hoạt các hình thức thu thập thông tin để vừa hoàn thành vào ngày 30-11-2021 theo kế hoạch vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Thông qua Tổng điều tra kinh tế, có 889.453 doanh nghiệp, 52.569 đơn vị sự nghiệp; 6.444 đơn vị hiệp hội; 4,97 triệu cơ sở SXKD cá thể và 46.800 cơ sở tôn giáo được thu thập thông tin.

Trong điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã hoàn thành việc thu thập thông tin của 32.308 cơ sở hành chính (bao gồm các cơ sở của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), đạt 99,99%.

Điều tra viên và giám sát viên thực hiện thu thập thông tin trong cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Thực hiện hướng dẫn của BCĐ Trung ương, tỉnh Thanh Hoá đã thành lập BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thanh Hoá năm 2021 và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tuyển chọn, tập huấn cho đội ngũ công tác viên, tình nguyện viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ngay từ những ngày đầu ra quân Tổng điều tra. Ngoài việc giám sát trực tiếp của các đoàn công tác tại địa bàn điều tra, công tác giám sát còn được BCĐ, giám sát viên các cấp thực hiện thông qua dữ liệu Tổng điều tra trên web điều hành. Do vậy, công tác chỉ đạo được thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng số liệu điều tra.

Qua đó, toàn tỉnh có 17.488 doanh nghiệp, 179.771 cơ sở SXKD, 2.279 đơn vị sự nghiệp, 275 đơn vị hiệp hội và 907 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được thu thập thông tin, dữ liệu.

Kết quả tổng hợp nhanh số liệu khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phản ánh sát tình hình thực tế của các loại hình kinh tế tại các huyện, thị xã, thành phố và trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy địa phương.

Kết quả chính thức cuộc Tổng điều tra sẽ được biên soạn đầy đủ theo từng lĩnh vực và ban hành trong quý I-2022.

Nguồn: baothanhhoa.vn


Bài viết cùng chuyên mục