Trang chủ

Hoạt động địa phương

Quảng Nam: Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

6/2/2022 12:00:00 AM |

Chiều ngày 2/6, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Quảng Nam: Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của 04 nhóm đơn vị điều tra gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Điều tra cơ sở hành chính thu thập thu thập thông tin cơ bản về lao động, thu nhập của người lao động, kết quả thu chi năm 2020 của các cơ sở hành chính, tổ chức chính trị - xã hội. Khác với các kỳ Tổng điều tra kinh tế trước đây, trong Tổng điều tra kỳ này, đơn vị điều tra là cơ quan hành chính do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện. Năm 2020 được chọn là năm số liệu để thu thập và tổng hợp thống nhất cho tất cả các loại đơn vị điều tra.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2021, cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính đã được triển khai tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương thông qua Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp. Đến nay, công tác xử lý, tổng hợp kết quả sơ bộ đã hoàn thành theo đúng tiến độ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. 

Theo Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tổng số cơ sở kinh tế, sự nghiệp đang hoạt động vào thời điểm 1/7/2021 trên địa bàn toàn tỉnh là 102.897 cơ sở, tăng gần 7,0% so với năm 2017 (kết quả 2 kỳ Tổng điều tra), tương ứng trên 6,5 nghìn cơ sở; bình quân mỗi năm tăng trên 1,3%, tương ứng hơn 1,3 nghìn tin, cơ sở. Khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh hơn 101 nghìn cơ sở, tăng 7,5 %, (+7,1 nghìn cơ sở); trong đó có gần 6,74 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, tăng gần 43% (+2,0 nghìn cơ sở); bình quân mỗi năm tăng 8,6% và 94,4 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tăng 5,5% so với năm 2017 (+4,95 nghìn cơ sở); bình quân mỗi năm tăng 1,1%. Cơ sở hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng có 436 cơ sở, tăng hơn 3%. Số lao động làm việc trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp trên 340 nghìn người tăng 1,2% (+2.850 nghìn người) so với năm 2017. Trong đó lao động khu vực sản xuất kinh doanh tăng 7,5% (+8,3 nghìn người), lao động khu vực sự nghiệp hiệp hội giảm (-5,7 nghìn người). 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, tổng số đơn vị hành chính đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2020 trên địa bàn toàn tỉnh là 697 đơn vị. Trong đó cơ quan thuộc hệ thống lập pháp 01 đơn vị chiếm (0,14 %); cơ quan hành pháp và cơ sở thuộc hệ thống này 528 đơn vị, chiếm (75,7 %); cơ quan tư pháp có 47 đơn vị (chiếm 6,7 %); cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam có 20 đơn vị (chiếm 2,86%); cơ quan thuộc tổ chức chính trị xã hội 101 đơn vị chiếm (14,49%). Số lao động làm việc trong đơn vị hành chính tại thời điểm 31/12/2020 có 11.702 người, bình quân 01 đơn vị 17 người.

Kết quả TĐT đã phản ánh đầy đủ các thông tin cơ bản về sự phát triển số cơ sở, số lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu. Đối với tỉnh Quảng Nam, cuộc TĐT đã thực hiện theo đúng Phương án của Trung ương và Kế hoạch của BCĐ tỉnh; là tỉnh có địa hình rộng, đi lại khó khăn; quy mô số cơ sở tương đối lớn nhưng Cục Thống kê cơ quan thường trực BCĐ TĐT tỉnh và Sở Nội vụ đã tổ chức tốt các bước công tác chuẩn bị từ việc thành lập BCĐ và Tổ Thường trực TĐT các cấp; tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo TĐT; công tác rà soát, lập danh sách các đơn vị điều tra; công tác trung tập điều tra viên; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ TĐT các cấp; công tác hậu cần phục vụ TĐT; công tác tuyên truyền TĐT; công tác kiểm tra, giám sát, công tác nghiệm thu đã có nhiều biện pháp sáng tạo, giải quyết tốt các khối lượng công việc phát sinh đạt kết quả tốt. Kết quả phân tích sơ bộ TĐT kinh tế đã phản ánh một cách cơ bản về sự phát triển số cơ sở, số lao động của các cơ sở kinh tế, sự nghiệp. Có thể khẳng định cuộc TĐT kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thành công tốt đẹp và được BCĐ Trung ương đánh giá cao, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh và hoàn thành sớm mục tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính. Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị Cục Thống kê căn cứ kết quả này phổ biến cho các đơn, địa phương, hướng dẫn sử dụng số liệu mức độ sơ bộ này, phối hợp với các cơ quan trung ương sớm tiếp nhận số liệu chính thức để phổ biến cho địa phương. Các Sở, ngành, địa phương dựa trên số liệu điều tra này tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển. Đồng thời giao Cục Thống kê phối hợp với các ngành liên quan xây dựng bộ cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác điều tra sau này.

Nguồn: quangnam.gov.vn

 


Bài viết cùng chuyên mục