Trang chủ

Hoạt động địa phương

Quảng Bình: Tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

6/2/2022 12:00:00 AM |

Sáng ngày 02/6/2022, Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Trưởng BCĐ) tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quảng Bình: Tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng điều tra năm 2021 được thực hiện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ; là Cuộc Tổng điều tra đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý và công bố kết quả. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên số lượng phiếu điều tra giảm từ 41 phiếu năm 2017 xuống còn 22 phiếu năm 2021; mặt khác, còn nâng cao được tính chính xác với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin vào việc kiểm tra, kiểm soát thông tin ngay trong quá trình thu thập thông tin; tính kịp thời khi việc xử lý thông tin được tiến hành đồng thời với quá trình thu thập số liệu… Đến nay, công tác xử lý và làm sạch số liệu đã cơ bản hoàn thành, sớm hơn so với Cuộc Tổng điều tra năm 2017 khoảng một năm.

Quảng Bình: Tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Theo kết quả tổng hợp sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh có 77.109 cơ sở, tăng 1,93% so với năm 2016, thời kỳ 2016 - 2020 mỗi năm bình quân tăng 0,54%. Trong đó, doanh nghiệp tăng nhanh về số lượng và có mức tăng cao nhất trong các đơn vị điều tra với tổng số 3.776 doanh nghiệp, tăng 32,63% so với 2016. Hợp tác xã tăng khá ổn định cả về số lượng và lao động, toàn tỉnh có 252 hợp tác xã, tăng 23,53% so với năm 2016, mỗi năm bình quân tăng 5,42%. Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục tăng cả về số lượng cơ sở và số lao động với 71.756 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tăng 2,02% so với năm 2016. Riêng các cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội có sự sụt giảm cả về số lượng và lao động, do thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước trong sáp nhập và tinh giản biên chế. Tổng số các cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội là 1.176 đơn vị, giảm 39,75% so với năm 2016. Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì đà tăng trưởng với 149 cơ sở, so với năm 2016 tăng 29 cơ sở…

Quảng Bình: Tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 3

Trưởng BCĐ tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng BCĐ tỉnh đánh giá cao tinh thần, thái độ làm việc với trách nhiệm cao của BCĐ các cấp trong công tác Tổng điều tra năm 2021. Đồng chí cũng biểu dương đến đội ngũ giám sát viên, điều tra viên, đặc biệt là số công chức trong ngành Thống kê và ngành Nội vụ; của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ và giúp đỡ của Nhân dân ở các địa phương trong tỉnh. Trưởng BCĐ tỉnh cũng nhấn mạnh, kết quả từ Cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng, vừa phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vừa là căn cứ để xây dựng quy hoạch tỉnh, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm.

Trong thời gian tới, để có nguồn thông tin sâu hơn về số lượng, quy mô và lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu, sự phân bố của cơ sở và lao động, của các cơ sở kinh tế, cơ sở hành chính theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu trên địa bàn tỉnh phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp, đồng chí yêu cầu Cục Thống kê tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ) nghiên cứu, sớm tham mưu cho tỉnh và hướng dẫn cấp huyện khai thác kịp thời số liệu Tổng điều tra khi có công bố chính thức của BCĐ Trung ương; chủ động tổng hợp, phân tích và biên soạn các báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh để cung cấp kịp thời cho lãnh đạo chính quyền các cấp theo quy định. Trưởng BCĐ tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ cần tích cục phối hợp tốt với Cục Thống kê để kết nối và khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu, nhất là dữ liệu hành chính để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ quan các cấp…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho 02 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Nguồn: quangbinh.gov.vn


Bài viết cùng chuyên mục