Trang chủ

Văn bản pháp lý
3/2/2021 12:00:00 AM | 0

Những văn bản pháp lý về luật điều tra kinh tế 2021:

Luật thống kê

Luật thống kê

Luật thống kê số 89/2015/QH13 Luật thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày ...


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 307/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 TRÍCH YẾU: Về ...


Phương án, Quyết định TĐT

Phương án, Quyết định TĐT

1. Quyết định 1344 QĐ-BKHĐT Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 xem tại đây. ...