Trang chủ

Hoạt động địa phương

Hải Dương: Tổng điều tra kinh tế khối doanh nghiệp kéo dài thêm 1 tháng

6/4/2021 12:00:00 AM |

Theo Cục Thống kê tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương đã quyết định kéo dài thời gian điều tra ở khối doanh nghiệp cho những tỉnh, thành phố có từ 8.000 doanh nghiệp trở lên.

Theo đó, Hải Dương được kéo dài thời gian Tổng điều tra kinh tế ở khối doanh nghiệp đến hết tháng 6. Trước đó, theo quy định Tổng điều tra kinh tế ở khối doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 1.3 và kết thúc vào ngày 30.5.

Hải Dương đã kê khai xong 8.400 doanh nghiệp, đạt 74,9% số doanh nghiệp đang hoạt động, cao hơn 1,9% so với bình quân cả nước. Một số địa phương có tỷ lệ hoàn thành phiếu cao trên 90% như Gia Lộc, Thanh Hà, Nam Sách, Bình Giang. TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành mới đạt tỷ lệ dưới 70%.

Nguồn: baohaiduong.vn


Bài viết cùng chuyên mục