Trang chủ

Hoạt động địa phương

Hải Dương cơ bản hoàn thành Tổng điều tra kinh tế giai đoạn I

7/20/2021 12:00:00 AM |

Đến ngày 19.7, Tổng điều tra kinh tế giai đoạn I trên địa bàn tỉnh Hải Dương cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ đề ra.

Toàn tỉnh đã có gần 10.100 doanh nghiệp hoàn thành kê khai các thông tin phục vụ tổng điều tra. Hiện còn gần 900 doanh nghiệp chưa kê khai thông tin, trong đó có nhiều doanh nghiệp không còn hoạt động ở địa chỉ đã đăng ký hoặc đã dừng hoạt động. Huyện Cẩm Giàng có 99,7% số doanh nghiệp hoàn thành kê khai, cao nhất tỉnh; huyện Gia Lộc thấp nhất với tỷ lệ hoàn thành hơn 84%.  

Theo Cục Thống kê, Hải Dương là một trong những địa phương có trên 8.000 doanh nghiệp nên được gia hạn hoàn thành thu thập thông tin trong tháng 8. 

Nguồn: baohaiduong.vn


Bài viết cùng chuyên mục