Trang chủ

Hoạt động địa phương

Đồng Nai: Sớm hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

10/27/2021 12:00:00 AM | 0

Ngày 26-10, ông Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở  hành chính tỉnh năm 2021 để nắm bắt tình hình điều tra kinh tế trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Đồng Nai cũng như cả nước được thực hiện qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 5, thực hiện điều tra về doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội. Giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 1 đến 30-7 nhằm thu thập thông tin của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Đến thời điểm hiện tại, đối với điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội trong giai đoạn 1 đã hoàn thành. Theo đó, Đồng Nai có trên 27,5 ngàn doanh nghiệp, 1.054 đơn vị sự nghiệp và 89 hiệp hội, kết quả điều tra đang được nghiệm thu.

Giai đoạn 2 do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, khó điều tra, khảo sát, nên kết quả đạt thấp, không hoàn thành đúng tiến độ ban đầu. Hiện nay hoạt động sản xuất, kinh doanh đã bình thường trở lại nên công tác này tiếp tục được thực hiện.

Thành viên Ban chỉ đạo báo cáo tại cuộc họp

Thành viên Ban chỉ đạo báo cáo tại cuộc họp

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhận định tổng điều tra kinh tế là nhiệm vụ rất quan trọng để giúp tỉnh có được cái nhìn tổng thể về kinh tế, nắm được sự phát triển của từng ngành, địa phương để có sự điều chỉnh, chiến lược phát triển phù hợp. Do tình hình dịch bệnh nên việc triển khai thực hiện còn chậm, đặc biệt là trong giai đoạn 2 khi một số khu vực nằm trong diện cách ly, phong toả và toàn tỉnh giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt yêu cầu.

Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy giai đoạn 2 của cuộc điều tra đối với các hộ kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng một cách chính xác nhất có thể, đến cuối tháng 11 phải hoàn thành, trên cơ sở đó rà soát, xác minh, làm sạch dữ liệu phục vụ cho việc thẩm định.

Nguồn: baodongnai.com.vn

 


Bài viết cùng chuyên mục