Trang chủ

Hoạt động địa phương

Cao Bằng: Toàn tỉnh cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 Tổng điều tra kinh tế năm 2021

5/31/2021 12:00:00 AM |

Thực hiện giai đoạn 1 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (từ ngày 1/3 - 30/5/2021 đối với đối tượng điều tra là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội), đến ngày 28/5, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp theo đúng quy định.

Đội ngũ điều tra viên hướng dẫn cán bộ Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng kê khai và hoàn thiện phiếu điện tử điều tra theo quy định.

Đội ngũ điều tra viên hướng dẫn cán bộ Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng kê khai và hoàn thiện phiếu điện tử điều tra theo quy định.

Cụ thể, đối với khối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, toàn tỉnh hoàn thành kê khai trước ngày 30/4/2021. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang kiểm tra logic phiếu, xác minh và hoàn thiện điều tra.

Khối doanh nghiệp, hợp tác xã, toàn tỉnh điều tra được 1.548/1.620 doanh nghiệp, hợp tác xã, đạt 95,5%. Một số huyện hoàn thành 100% việc kê khai phiếu bước sang giai đoạn kiểm duyệt dữ liệu như: Hoà An, Thạch An, Hạ Lang.

Đối với số doanh nghiệp, hợp tác xã còn lại chưa thực hiện kê khai, ban chỉ đạo các cấp tập trung chỉ đạo đôn đốc đội ngũ điều tra viên liên hệ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã kê khai và hoàn thiện phiếu điện tử theo quy định, phấn đấu đến ngày 30/5/2021 hoàn thành thu thập thông tin khối doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn tỉnh.

Ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 Tổng điều tra kinh tế năm 2021, ban chỉ đạo các cấp tiếp tục chỉ đạo đội ngũ điều tra viên bắt tay ngay vào việc rà soát, cập nhật danh sách khoảng 19.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và 33 cơ sở tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng để chuẩn bị cho công tác triển khai điều tra giai đoạn 2 từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.

Nguồn: baocaobang.vn


Bài viết cùng chuyên mục