Trang chủ

Hoạt động địa phương

Cà Mau: Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo tiến độ và kế hoạch

6/15/2022 12:00:00 AM |

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo đã trưng tập gần 750 điều tra viên, giám sát viên, quản trị hệ thống để giám sát, hỗ trợ, thực hiện thu thập thông tin tất cả các loại phiếu điều tra. Công tác thu thập thông tin được thực hiện trong 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1/3-30/5 và giai đoạn 2 từ ngày 1-30/7/2021.

Kết quả, cuộc tổng điều tra đã hoàn thành thu thập thông tin của 3.968 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, 620 đơn vị sự nghiệp, 114 đơn vị hiệp hội và 65.796 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 208 cơ sở tôn giáo, đạt kế hoạch đề ra.

Riêng kết quả cuộc điều tra cơ sở hành chính, tính đến hết ngày 30/4/2021, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành 100% việc kê khai và duyệt phiếu điều tra gửi về Trung ương đúng thời gian quy định.

Theo kết quả điều tra, tại thời điểm 31/12/2020, tỉnh Cà Mau có 357 cơ sở hành chính với 6.950 lao động, trong đó có 266 đơn vị thuộc cơ quan hành pháp, 20 đơn vị thuộc cơ quan tư pháp, 11 đơn vị là cơ quan thuộc khối Đảng và 60 cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, người đứng đầu các cơ sở hành chính, 266 người có trình độ đại học (chiếm tỷ lệ 74,5%), 89 người có trình độ thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 24,9%) và 2 người có trình độ tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 0,6%). Trong số 6.950 lao động có 4.815 nam, 2.135 nữ; lao động thuộc biên chế hành chính là 6.328 người (trong đó kiêm nhiệm 132 người), lao động hợp đồng là 388 người và 234 lao động hợp đồng khác.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính được thực hiện 5 năm 1 lần. Kết quả cuộc tổng điều tra sẽ cung cấp số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của từng địa phương, giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước; nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương để đưa ra những quyết sách quan trọng trong chỉ đạo, điều hành phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững.

Sáng ngày 15/6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Cà Mau đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra.

Qua kết quả cuộc Tổng điều tra cho thấy, giá trị sản xuất của các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi, Trưởng ban Chỉ đạo, đã

biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ điều tra viên, giám sát viên và cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, đã tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra một cách nghiêm túc, đúng thực chất, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra mặc dù chịu không ít khó khăn, thách thức do đợt bùng phát đại dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

“Kết quả của cuộc tổng điều tra cho thấy sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn; đã phát triển về số lượng, doanh thu, giá trị sản xuất các ngành kinh tế; nhất là kết quả đánh giá các chỉ tiêu kinh tế hiện nay và những năm tiếp theo”, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng thời chỉ đạo, từ những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc tổng điều tra lần này, vận dụng ngay vào triển khai thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên định kỳ hàng năm của ngành Thống kê./.

Nguồn: baocamau.com.vn


Bài viết cùng chuyên mục