Trang chủ

Hoạt động địa phương

Bình Dương: Bảo đảm tiến độ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính

5/25/2021 12:00:00 AM |

Sáng 25-5, ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong Ban chỉ đạo để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo  báo cáo của Cục thống kê và Sở Nội vụ tỉnh, cuộc tổng điều tra lần này đã và đang được Bình Dương triển khai chu đáo, đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện, thị, thành phố đến cấp xã, phường, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Ban chỉ đạo các cấp đã được thành lập với 1.148 thành viên, riêng cấp tỉnh gồm 39 thành viên. Quá trình rà soát cập nhật danh sách các đơn vị điều tra theo danh sách nền Tổng cục Thống kê cung cấp đáp ứng yêu cầu về số lượng, tình trạng hoạt động, ngành, đơn vị sự nghiệp... 

Về tình hình  thu thập thông tin đối với khối doanh nghiệp,  tính đến nay  đã có 18.227/27.929 doanh nghiệp đã kê khai và xác nhận hoàn thành đạt 65,3%. Trong đó, có hơn 11.500  doanh nghiệp được điều tra viên kiểm tra xác nhận hoàn thành kê khai, đạt 41,3 %.

Đối với khối sự nghiệp, hiệp hội, theo kế hoạch quá trình thu thập thông tin (từ 1-3 đến 30-5-2021) đến nay đã có 850  đơn vị kê khai, đạt 100%. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay đang tiến hành lập danh sách nền và sẽ hoàn thành trước ngày 15-6-2021.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, công tác giám sát kiểm tra quá trình triển khai cuộc điều tra ở các cấp, nhằm đảm bảo chất lượng  của cuộc tổng điều tra. Thực hiện rà soát lập bảng kê danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản; tiến hành rà soát lập bảng kê danh sách cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; tổ chức tốt quy trình và tiến độ công việc, tiến hành nghiệm thu ở các cấp...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Trúc yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cần đôn đốc các địa phương triển khai, thực hiện theo kế hoạch đề ra, bảo đảm tiến độ, mục đích và hiệu quả mục đích cuộc điều tra đề ra.

Nguồn: baobinhduong.vn


Bài viết cùng chuyên mục