Trang chủ

Hoạt động địa phương

Bắc Ninh: Tổng kết công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

6/6/2022 12:00:00 AM |

Sáng 06/6, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ Tổng điều tra dự, chủ trì hội nghị.

Bắc Ninh: Tổng kết công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra được khen thưởng

Năm 2021, trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng tác động từ đại dịch Covid - 19, cùng với đối tượng điều tra rộng, phạm vi lớn, nên qúa trình triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, địa phương, cuộc Tổng điều tra vẫn diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Kết quả sơ bộ, tính đến 15/12/2021: Toàn tỉnh có 14.834 doanh nghiệp, HTX. Trong đó có 10.664 doanh nghiệp, HTX đang hoạt động; 839 ngừng hoạt động, chờ giải thể; 156 đã giải thể hoặc phá sản; và 2.285 không có doanh thu.

Ở khối hành chính, Bắc Ninh có 416 đơn vị. Trong đó, có 390 đã kê khai, giảm 26 đơn vị do sáp nhập, giải thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn của ngành chức năng tỉnh, các địa phương; đặc biệt là vai trò, sự vào cuộc của đội ngũ điều tra viên, giám sát viên ngành Thống kê, ngành Nội vụ tỉnh. Đánh giá cao chất lượng và tiến độ cuộc Tổng điều tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa khẳng định: Kết quả cuộc Tổng điều tra với những thông tin, số liệu chính xác, kịp thời về thực trạng hoạt động các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, tôn giáo trên địa bàn tỉnh sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, cơ quan thường trực BCĐ là Cục Thống kê tỉnh cần chủ động triển khai, khai thác số liệu, tổng hợp nhanh nhất, chính xác nhất để tiến hành biên soạn báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về bức tranh kinh tế sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ tỉnh khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu, phân tích tình hình các cơ sở hành chính; Qua đó tham mưu cho tỉnh chiến lược, kế hoạch tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các ngành, địa phương phân tích kết quả Tổng điều tra tại địa phương, đơn vị mình; Qua đó cung cấp cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch phát triển KTXH phù hợp giai đoạn kế tiếp.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã được Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nguồn: bacninhtv.vn


Bài viết cùng chuyên mục