Trang chủ

Tổng cục thống kê

Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

6/16/2022 12:00:00 AM | 0

Chiều ngày 15/6/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh đã trình bày báo cáo tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Với sự chỉ đạo sát sao của BCĐ các cấp, sự nỗ lực của tất cả các giám sát viên, điều tra viên đã góp phần hoàn thành tốt việc thu thập thông tin và đạt được một số kết quả sau: Tổng số doanh nghiệp: 216.170 đơn vị, tăng 26,2 % so với năm 2016; Tổng số hợp tác xã: 458 đơn vị, tăng 16,5 % so với năm 2016; Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: 387.406 cơ sở, giảm 14,5 % so với năm 2016; Tổng số đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: 3.147 đơn vị, giảm 32,7% so với năm 2016; Tổng số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: 2.381 cơ sở, tăng 3,7% so với năm 2016…

Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên Ban chỉ đạo

TĐT TW Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội nghị
Hôi nghị cũng được nghe các báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự về một số nội dung: Ứng phó ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Thành phố; Đánh giá phát triển quận Phú Nhuận qua 3 kỳ Tổng điều tra kinh tế (2012-2017-2021); Kinh nghiệm tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Các tham luận đều nhất trí cao với báo cáo Tổng kết của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố, đồng thời minh họa thêm những việc làm cụ thể, những khó khăn của sở, ngành và của các địa phương khi thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên Ban chỉ đạo TĐT TW Nguyễn Trung Tiến nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực hết mình của BCĐ TĐT TP. Hồ Chí Minh và các BCĐ TP. Thủ Đức; các quận, huyện, phường xã, thị trấn cùng toàn thể các điều tra viên các cấp đã hoàn thành tốt cuộc TĐT, đảm bảo về số lượng và chất lượng thông tin thu thập.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được thực hiện với khối lượng đơn vị điều tra lớn trên 600 nghìn đơn vị điều tra (chiếm hơn 10% của cả nước). Đối tượng điều tra rộng, nội dung thông tin thu thập phức tạp, thời gian triển khai thu thập thông tin được chia nhiều giai đoạn, diễn ra trong giai đoạn dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, nhưng đến nay các công việc trong tổ chức thực hiện TĐT đã hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng quy đinh của BCĐ TĐT kinh tế Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị

Để phát huy những kết quả đạt được, khai thác hiệu quả tối đa dữ liệu từ cuộc TĐT nhằm đưa ra những gợi ý chính sách phù hợp để phát triển kinh tế -xã hội phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và địa phương, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đề nghị Cục Thống kê Thành phố tiếp tục xử lý, tổng hợp dữ liệu để công bố kết quả chính thức của TĐT kinh tế năm 2021 theo đúng phương án của BCĐ TĐT Trung ương; tổng hợp, phân tích từ dữ liệu TĐT trên phạm vi toàn Thành phố để biên soạn các ấn phẩm phân tích, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và người dùng tin; Ứng dụng mạnh mẽ CNTT để đa dạng hóa các ấn phẩm điện tử phục vụ việc phổ biến thông tin TĐT rộng rãi cho các đối tượng dùng tin được thuận tiện và hiệu quả.

Thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh và Cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác thống kê trên địa bàn để giúp ngành Thống kê hoàn thiện nhiệm vụ chính trị được giao…

Kết thúc Hội nghị, Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hồ Chí Minh đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Nguồn: Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh


Bài viết cùng chuyên mục