Trang chủ

Hoạt động địa phương

Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

6/14/2022 12:00:00 AM | 0

Sáng 14-6, Cục Thống kê Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

 

Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Tổng điều tra năm 2021 được thực hiện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cũng là cuộc tổng điều tra đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý và công bố kết quả

Theo kết quả tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 27.516 doanh nghiệp. Trong đó 23.722 đang hoạt động, 946 tạm ngưng kinh doanh, 519 ngừng hoạt động chờ giải thể, 156 giải thể và 2.134 doanh nghiệp đang tồn tại nhưng không hoạt động. Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, Đồng Nai có 1.054/1.124 đơn vị sự nghiệp và 89 cơ sở hiệp hội đang hoạt động. Về rà soát cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, kết quả điều tra cho thấy toàn tỉnh có 158.778 cơ sở hộ kinh doanh cá thể và 1.281 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Cục Thống kê Đồng Nai cho biết, thời điểm tiến hành điều tra cũng là lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành Thống kê đã nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh cũng như Tổng cục Thống kê giao. Tổng điều tra kinh tế, xã hội có vai trò quan trọng, nhất là về khối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp địa phương nắm rõ tình hình thực tế và đề ra các chiến lược phát triển đúng hướng trong tương lai.

Để ghi nhận những nỗ lực nói trên, dịp này nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đã được nhận bằng khen của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Nội vụ cũng như của UBND tỉnh trao tặng.

Nguồn: baodongnai.com.vn


Bài viết cùng chuyên mục