Trang chủ

Hoạt động địa phương

Công tác nghiệm thu cấp xã trong Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 tại Thái Bình

8/27/2021 12:00:00 AM | 0

Thực hiện theo công văn số 11/BCĐ-TTT của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thái Bình, BCĐ cấp huyện đã tiến hành nghiệm thu phiếu điều tra cá thể và tôn giáo đối với BCĐ cấp xã thời gian từ ngày 6/8/2021 đến hết ngày 18/8/2021.


Công tác nghiệm thu được tiến hành nghiêm túc, minh bạch tuân thủ theo đúng nguyên tắc phương án điều tra và hướng dẫn nghiệp vụ của BCĐ Trung ương khối cá thể, khối tôn giáo, hướng dẫn số 10/CTK-TTTTK ngày 23/7/2021 của Cục Thống kê tỉnh.
Đoàn nghiệm thu đã tập trung vào việc kiểm tra các phiếu điều tra phát hiện chủ yếu là các lỗi lôgic và lỗi tương quan yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp xã, điều tra viên xác minh, bổ sung thông tin.

Thực hiện theo công văn số 11/BCĐ-TTT của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thái Bình, BCĐ cấp huyện đã tiến hành nghiệm thu phiếu điều tra cá thể và tôn giáo đối với BCĐ cấp xã thời gian từ ngày 6/8/2021 đến hết ngày 18/8/2021.

Công tác nghiệm thu được tiến hành nghiêm túc, minh bạch tuân thủ theo đúng nguyên tắc phương án điều tra và hướng dẫn nghiệp vụ của BCĐ Trung ương khối cá thể, khối tôn giáo, hướng dẫn số 10/CTK-TTTTK ngày 23/7/2021 của Cục Thống kê tỉnh.
Đoàn nghiệm thu đã tập trung vào việc kiểm tra các phiếu điều tra phát hiện chủ yếu là các lỗi lôgic và lỗi tương quan yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp xã, điều tra viên xác minh, bổ sung thông tin.

Bên cạnh đó các phòng trên văn phòng Cục đã chủ động kết hợp với BCĐ cấp huyện hỗ trợ trong công tác nghiệm thu đối với BCĐ cấp xã với mục tiêu hoàn thành cuộc Tổng điều tra đúng thời gian quy định đồng thời số liệu phản ánh được tình hình thực tế của địa phương.

Đến nay cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành, BCĐ các huyện, thành phố đang chuẩn bị bàn giao số liệu về BCĐ cấp tỉnh theo kế hoạch đề ra.

Nguồn: http://thongkethaibinh.gov.vn


Bài viết cùng chuyên mục