Trang chủ

Hoạt động địa phương

Vĩnh Phúc: Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

5/25/2022 12:00:00 AM |

Ngày 25/5/2022, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực Tổng điều tra (TĐT) kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 tỉnh.

Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Vĩnh Phúc hiện có 76.307 cơ sở kinh tế, đơn vị sự nghiệp, tôn giáo với số lao động là 377.799 người. So với kết quả Tổng điều tra năm 2017, số lượng cơ sở tăng 1,14%, số lượng lao động tăng 18,2%. Trong đó, huyện Vĩnh Tường có số lượng đơn vị điều tra nhiều nhất với 12.435 đơn vị, giảm 7,53%, huyện Tam Đảo có số lượng đơn vị điều tra nhỏ nhất, với 4.465 đơn vị, tăng 28,12%.

Trong tổng số đơn vị điều tra, khu vực dịch vụ có gần 55.338  đơn vị, chiếm 72,5%; khu vực công nghiệp – xây dựng là 20.801 đơn vị, chiếm 27,3%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 168 đơn vị, chiếm 0,2% trong tổng số.

Về số lao động, khu vực dịch vụ có hơn 142.894 triệu người, chiếm 37,8%; khu vực công nghiệp – xây dựng 232.794 người, chiếm 61,62%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 2.111 người, chiếm 0,6%.

Đây là sự chuyển biến tích cực trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp hiệp hội của tỉnh.

Điều tra CSHC được thực hiện từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2021. Tính đến thời điểm 31/12/2020, toàn tỉnh có 397 cơ sở hành chính, giảm 13,7% so với năm 2016 - tương đương 68 cơ sở. Trong đó, số cơ sở thuộc hệ thống hành pháp chiếm số lượng lớn nhất là 300 cơ sở, số cơ sở thuộc hệ thống tổ chức chính trị - xã hội là 63 cơ sở, số cơ sở thuộc hệ thống tư pháp với 19 cơ sở; cơ sở thuộc cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam với 14 cơ sở  và cơ sở thuộc hệ thống lập pháp là 1 cơ sở.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, toàn tỉnh có 6.573 lao động. Bình quân lao động trên một cơ sở trong Điều tra cơ sở hành chính năm 2021đạt 16,5 người/cơ sở. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ internet tại các cơ quan hành chính, cơ quan của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội đạt 100%. Trình độ đào tạo của lực lượng lao động đại học chiếm 61,45%. Trình độ đào tạo của lực lượng lao động thạc sỹ trở lên chiếm 36,78%. Trình độ dưới đại học chiếm rất thấp 0.76%. Lao động được xếp ngạch công chức từ chuyên viên trở lên chiếm 82.71 %, số còn lại là cán sự, nhân viên chiếm 17.3%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được trong tổ chức, thực hiện cuộc Tổng điều tra. Đồng thời, đề nghị Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với UBND các huyện khẩn trương thực hiện thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện dữ liệu Tổng điều tra; hoàn thiện đầy đủ các báo cáo, yêu cầu của BCĐ Trung ương, của Tổng cục Thống kê về Tổng điều tra; chủ động biên soạn các ấn phẩm, tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện tốt hơn chức năng “Quản lý Nhà nước về công tác Thống kê” trên địa bàn tỉnh theo đúng Luật Thống kê và các qui định của nhà nước; chủ động đáp ứng các yêu cầu về thông tin của Lãnh đạo đảng, HĐND, UBND các cấp, ngành; tăng cường biên soạn các ấn phẩm thống kê, các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, Tổng điều tra.

Vĩnh Phúc: Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Đồng chí Vũ Việt Văn, Trưởng ban chỉ đạo TĐT phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị Cục Trưởng Cục Thống kê đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Giấy khen của Cục Trưởng Cục Thống kê cho 3 tập thể, 10 cá nhân cấp tỉnh, 27 cá nhân cấp huyện, 37 cá nhân cấp xã và 19 điều tra viên.

Vĩnh Phúc: Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Các đồng chí được tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê

Nguồn: thongkevinhphuc.gov.vn


Bài viết cùng chuyên mục