Trang chủ

Luật thống kê

Luật thống kê

3/2/2021 12:00:00 AM | 0

Luật thống kê số 89/2015/QH13

Luật thống kê 2015 với nhiều quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; trách nhiệm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê NN; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê NN vừa được ban hành ngày 23/11/2015.

Mời xem chi tiết tại đây.


Bài viết cùng chuyên mục