Trang chủ

Danh sách thành viên Tổ thường trực

Danh sách thành viên Tổ thường trực

1/1/1900 12:00:00 AM | 0

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THƯỜNG TRỰC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TỀ TRUNG ƯƠNG 2021

1. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng;

2. Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Tổng cục Thống kê, Tổ phó thường trực;

3. Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp - Xây dựng

3. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm:

- Ông Trần Đơn, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Ông Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính;

- Ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

- Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Ông Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

- Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Bài viết cùng chuyên mục