Trang chủ

Hoạt động địa phương
1/11/2021 12:00:00 AM | 0
TP Hồ Chí Minh: Quận Gò Vấp triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2)

TP Hồ Chí Minh: Quận Gò Vấp triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2)

Ngày 12/10, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 quận Gò Vấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Tại các điểm cầu trực tuyến, các thành viên Ban chỉ đạo cấp quận, tổ thường trực giúp việc và hơn 190 điều tra viên Tổng điều tra kinh tế (TĐT KT) cấp phường tham gia tập huấn.


Tổng điều tra kinh tế năm 2021 phản ảnh chân thực hiện trạng kinh tế Hà Giang

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 phản ảnh chân thực hiện trạng kinh tế Hà Giang

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Hà Giang với mục đích thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, cơ sở sự nghiệp, hiệp hội. Cuộc Tổng điều tra lần này nhằm cung cấp đầy đủ dữ liệu để tỉnh hoạch định chính sách phát triển kinh tế cũng như thấy được hiện trạng kinh tế của tỉnh để có giải pháp tích cực xây dựng nền kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển.


Bắc Giang: Hoàn thành Tổng điều tra kinh tế và hành chính

Bắc Giang: Hoàn thành Tổng điều tra kinh tế và hành chính

Đại diện Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang cho biết, cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính đã hoàn thành, kết quả được nghiệm thu theo đúng kế hoạch.


Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Thái Bình: Tạo cơ sở dữ liệu đánh giá kinh tế của tỉnh

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Thái Bình: Tạo cơ sở dữ liệu đánh giá kinh tế của tỉnh

Sau 4 tháng triển khai thực hiện với 2 giai đoạn gồm điều tra đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội (giai đoạn 1) và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo (giai đoạn 2), đến nay, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh đã cơ bản hoàn tất, tạo cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá tổng thể bức tranh nền kinh tế của tỉnh và phục vụ tốt công tác quy hoạch định hướng cho các năm tiếp theo.


Công tác triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công tác triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

hực hiện Quyết định số 307/QĐ - TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ - BKHĐT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Cuộc Tổng điều tra kinh tế được tiến hành 5 năm một lần, nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn toàn quốc; cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021 được tiến hành chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/5/2021 thực hiện điều tra đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, trong đó thời gian điều tra các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/4/2021; giai đoạn 2 từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021 thực hiện điều tra đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.


Kon Tum hoàn thành thu thập thông tin đúng phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Kon Tum hoàn thành thu thập thông tin đúng phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Kon Tum (BCĐ tỉnh) đã tổ chức, triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.


12345678910...