Trang chủ

Hoạt động địa phương
1/11/2021 12:00:00 AM | 0
TP Hồ Chí Minh tổng điều tra thực trạng gần 295.000 doanh nghiệp để quản lý sát thực tiễn

TP Hồ Chí Minh tổng điều tra thực trạng gần 295.000 doanh nghiệp để quản lý sát thực tiễn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chỉ đạo các quận, huyện, TP Thủ Đức phải xem cuộc Tổng điều tra là cơ hội để đánh giá thực trạng sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, giúp công tác hoạch định chính sách, điều hành, quản lý kinh tế -xã hội của TPHCM và cả nước sát với tình hình thực tiễn.


Đoàn công tác Tổng điều tra kinh tế Trung ương làm việc với Cục Thống kê TP. Đà Nẵng

Đoàn công tác Tổng điều tra kinh tế Trung ương làm việc với Cục Thống kê TP. Đà Nẵng

Tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Tổng điều tra kinh tế Trung ương với Cục Thống kê TP. Đà Nẵng về quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2021, đến nay đã có hơn 8500 doanh nghiệp hoàn thành kê khai, đạt tỉ lệ gần 30%. Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Đà Nẵng đang tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tại các địa phương nhằm đảm bảo hoàn thành tiến độ trước ngày 10/5/2021.


Lâm Đồng - Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Giải pháp nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Lâm Đồng - Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Giải pháp nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Đại dịch COVID-19 xảy ra trong năm 2020, tiếp diễn vào năm 2021 là những trở ngại không nhỏ tới triển khai Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, nhất là đối tượng điều tra là doanh nghiệp, hợp tác xã...


Thái Nguyên nỗ lực hoàn thành tiến độ điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thái Nguyên nỗ lực hoàn thành tiến độ điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1096 của Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 32 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2021, từ đầu năm đến nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cấp ngành địa phương để triển khai thực hiện.


Vĩnh Long - Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng Tổng điều tra kinh tế

Vĩnh Long - Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng Tổng điều tra kinh tế

Thực hiện Tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021, tỉnh Vĩnh Long đã sớm triển khai ngay từ đầu tháng 3/2021. Tuy nhiên, sau hơn 1/3 chặng đường thực hiện, tiến độ điều tra được đánh giá còn chậm.


Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Từ ngày 01/3/2021, Tổng cục Thống kê tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra diễn ra hiệu quả, chính xác.


12345678910...