Trang chủ

Hoạt động địa phương
1/11/2021 12:00:00 AM | 0
Thái Nguyên xếp thứ 02 vùng trung du và miền núi phía Bắc về Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thái Nguyên xếp thứ 02 vùng trung du và miền núi phía Bắc về Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày 11/1, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên.


Cần Thơ: Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Cần Thơ: Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 11/01/2022, Tổng cục Thống kê tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, băng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự có lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 63 Cục Thống kê trong cả nước. Tại Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cùng tham dự.


Thanh Hóa: Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thanh Hóa: Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chiều 11-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) điều tra cơ sở hành chính Trung ương phối hợp với BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đại diện các sở, ngành, đơn vị có liên quan và các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thanh Hóa.


Bắc Giang: Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Bắc Giang: Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Sáng ngày 07/01, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là BCĐ tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng Nai: Nghiệm thu kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại huyện Định Quán

Đồng Nai: Nghiệm thu kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại huyện Định Quán

Đoàn nghiệm thu của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Đồng Nai vừa kiểm tra kết quả Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khối cơ sở tôn giáo tín ngưỡng tại huyện Định Quán.


Hà Nội: Quận Thanh Xuân hoàn thành Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Hà Nội: Quận Thanh Xuân hoàn thành Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Cùng với Thành phố Hà Nội và cả nước, quận Thanh Xuân đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Việc thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, các hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng đạt 100%.


12345678910...