Trang chủ

Hoạt động địa phương
1/11/2021 12:00:00 AM | 0
Cà Mau: Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo tiến độ và kế hoạch

Cà Mau: Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo tiến độ và kế hoạch

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo đã trưng tập gần 750 điều tra viên, giám sát viên, quản trị hệ thống để giám sát, hỗ trợ, thực hiện thu thập thông tin tất cả các loại phiếu điều tra. Công tác thu thập thông tin được thực hiện trong 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1/3-30/5 và giai đoạn 2 từ ngày 1-30/7/2021.


Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Sáng 14-6, Cục Thống kê Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.


Hậu Giang: Tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Hậu Giang: Tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chiều ngày 10-6, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết cuộc Tổng điều tra (TĐT) kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Bắc Ninh: Tổng kết công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Bắc Ninh: Tổng kết công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Sáng 06/6, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ Tổng điều tra dự, chủ trì hội nghị.


Quảng Bình: Tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Quảng Bình: Tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Sáng ngày 02/6/2022, Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.


Quảng Nam: Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Quảng Nam: Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chiều ngày 2/6, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.


12345678910...