Trang chủ

Tổng cục thống kê
3/2/2020 12:00:00 AM | 0
Công văn của Tổng cục Thống kê gửi Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Công văn của Tổng cục Thống kê gửi Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (Tổng điều tra) theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để hoàn thành Tổng điều tra giai đoạn 2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (BCĐ) Trung ương đề nghị BCĐ Tổng điều tra tỉnh, thành phố căn cứ mức độ kiểm soát dịch Covid-19 của địa phương để có kế hoạch chỉ đạo thực hiện thu thập thông tin đối với phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể và phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng như sau:


Lễ bàn giao và nghiệm thu kết quả Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giữa BCĐ TĐT TƯ và BCĐ TĐT Bộ Công an

Lễ bàn giao và nghiệm thu kết quả Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giữa BCĐ TĐT TƯ và BCĐ TĐT Bộ Công an

Chiều ngày 29/9/2021, tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra Lễ bàn giao và nghiệm thu kết quả Tổng điều tra kinh tế 2021 giữa Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (BCĐ TĐT) kinh tế Trung ương và BCĐ TĐT Bộ Công an.


Lễ bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giữa BCĐ TĐT kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng, BCĐ điều tra cơ sở hành chính Bộ Nội vụ

Lễ bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giữa BCĐ TĐT kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng, BCĐ điều tra cơ sở hành chính Bộ Nội vụ

Chiều ngày 15/7/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Lễ bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giữa Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương Bộ Nội vụ.


Bộ Quốc phòng bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính sớm hơn kế hoạch

Bộ Quốc phòng bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính sớm hơn kế hoạch

Chiều 15-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng,Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ tổ chức bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng đã hoàn thành công tác tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính sớm hơn so với kế hoạch.


Chương trình Vấn đề hôm nay về Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Chương trình Vấn đề hôm nay về Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và tiến độ. Trong đó, nhiều hình thức thu thập thông tin mới được áp dụng.


Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tích cực cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tích cực cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phổ biến Công văn số 168/HĐTS-VP1 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, ngày 2-7-2021 về tích cực phối hợp cung cấp thông tin các cơ sở tự viện trong tổng điều tra kinh tế năm 2021.


12345678910