Trang chủ

Tổng cục thống kê
|
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho Tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho Tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương

Sáng ngày 24/02/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho Tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương. Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên Ban Chỉ đạo TĐTKT Trung ương Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội nghị.


Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Trong 2 ngày (25 và 26-1), Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Kinh tế 2021

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Kinh tế 2021

Sáng ngày 11/1/2021, thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định 1344/QĐ-BKHĐT ngày 3/9/2020 về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương phối hợp cùng Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021


Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương họp thống nhất kế hoạch và triển khai thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương họp thống nhất kế hoạch và triển khai thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Sáng ngày 6/1/2021, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương để thống nhất kế hoạch và triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021


Tập huấn nghiệp vụ điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Tập huấn nghiệp vụ điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Sáng ngày 07/10/2020, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính năm 2021


12