Trang chủ

Hoạt động địa phương

Kon Tum tổng kết, công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

5/27/2022 12:00:00 AM |

Sáng 27/5, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết, công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Kon Tum tổng kết, công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 1

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã và đại diện các tập thể, cá nhân tham gia công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc Tổng điều tra với quy mô lớn, quan trọng, liên quan đến các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mọi người dân. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố và Ban Chỉ đạo các phường, xã, thị trấn đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng điều tra viên đã hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch và đạt được các mục tiêu đề ra.

Toàn tỉnh có 707 thành viên tham gia Tổng điều tra (cấp tỉnh 37 thành viên, cấp huyện 237 thành viên, còn lại cấp xã). Công tác thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế được tiến hành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Thu thập thông tin đối với khối doanh nghiệp; sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 01/3 - 30/5/2021; Giai đoạn 2: Thu thập thông tin đối với khối cá thể; tôn giáo, tín ngưỡng thời gian từ ngày 01- 30/7/2021. Công tác thu thập Điều tra cơ sở hành chính thực hiện từ ngày 01/3 - 29/4/2021.

Số lượng các loại phiếu đã thực hiện: Phiếu doanh nghiệp/Hợp tác xã 2.302 phiếu (2.157 DN và 145 HTX); Phiếu sự nghiệp 497 phiếu; Phiếu hiệp hội 49 phiếu; Phiếu cá thể 25.967 phiếu; Phiếu tôn giáo, tín ngưỡng 132 phiếu. Ngày 16/11/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương đã hoàn thành công tác nghiệm thu đối với BCĐ tỉnh. Kết quả đạt loại Giỏi.

Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, tỉnh Kon Tum hiện có 28.739 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo tín ngưỡng với tổng số lao động là 89.666 người. So với kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017, số lượng cơ sở tăng 6,2%, số lượng lao động giảm 5,6%. Theo loại hình, có 27.636 đơn vị kinh tế, chiếm 96,16%; 547 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, chiếm 1,90%; 132 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, chiếm 0,46%; 424 cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội (cơ sở hành chính) chiếm 1,48%.

Lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo 89.666 người, giảm 5.357 người so với năm 2017 - chủ yếu là do sắp xếp lại, sáp nhập, tinh giản bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả sơ bộ phản ảnh cơ bản sự phát triển của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội giai đoạn 2017-2021 của tỉnh; trong đó, các đơn vị kinh tế có xu hướng tăng chậm lại so với giai đoạn trước đây, doanh nghiệp nhà nước giảm do chủ trương sắp xếp lại và cổ phần hóa, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ và vừa và hoạt động chủ yếu ở các ngành dịch vụ sử dụng ít lao động...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính của tỉnh; đặc biệt nêu ra những kinh nghiệm hay tại cơ sở, rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc Tổng điều tra sau này, phục vụ việc quản lý, đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đề nghị Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, đồng thời tiếp tục xử lý, tổng hợp, so sánh, đối chiếu số liệu, phân tích và biên soạn ấn phẩm kết quả cuộc Tổng điều tra, các báo cáo chuyên đề, chuyên sâu và kịp thời công bố kết quả chính thức đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin khác theo quy định. Đối với các huyện, thành phố, quan tâm chỉ đạo tốt các cuộc điều tra thường xuyên, định kỳ hàng năm của ngành Thống kê; qua đó nâng cao chất lượng số liệu, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo địa phương.

Kon Tum tổng kết, công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 2

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận những thành tích trong cuộc Tổng điều tra, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho 02 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 23 cá nhân; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen cho 03 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc  trong tổ chức, thực  hiện Tổng điều  tra kinh  tếnăm 2021trên địa  bàn  tỉnh Kon Tum.

Kon Tum tổng kết, công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 3

Kon Tum tổng kết, công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 4

Kon Tum tổng kết, công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 5

Kon Tum tổng kết, công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 6

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Nguồn: kontum.gov.vn


Bài viết cùng chuyên mục