Trang chủ

Hoạt động địa phương

Yên Bái: Đẩy nhanh tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021

6/4/2021 12:00:00 AM |

Ngày 3/6/2021, UBND tỉnh Yên Bái đã có Văn bản số 1692/UBND-KTTH đề nghị các sở, ngành và các địa phương đẩy nhanh đẩy nhanh tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Cán bộ Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên hướng dẫn doanh nghiệp kê khai phiếu điều tra (Ảnh được chụp trước thời điểm diễn ra dịch covid-19).

Cán bộ Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên hướng dẫn doanh nghiệp kê khai phiếu điều tra (Ảnh được chụp trước thời điểm diễn ra dịch covid-19).

1. Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo yêu cầu tại Văn bản số 722/TCTK- TTDL ngày 27/5/2021 của Tổng cục Thống kê. Kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tố chức thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp tục đẩy nhanh các công việc liên quan tới cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu tại Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 05/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh và Văn bản số 722/TCTK-TTDL ngày 27/5/2021 của Tổng cục Thống kê.

Nguồn: yenbai.gov.vn


Bài viết cùng chuyên mục