Trang chủ

Tổng cục thống kê

Lễ bàn giao và nghiệm thu kết quả Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giữa BCĐ TĐT TƯ và BCĐ TĐT Bộ Công an

9/30/2021 12:00:00 AM | 0

Chiều ngày 29/9/2021, tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra Lễ bàn giao và nghiệm thu kết quả Tổng điều tra kinh tế 2021 giữa Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (BCĐ TĐT) kinh tế Trung ương và BCĐ TĐT Bộ Công an. Tham dự lễ bàn giao, về phía BCĐ TĐT kinh tế Trung ương có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Ủy viên BCĐ TĐT kinh tế Trung ương Nguyễn Trung Tiến; các thành viên BCĐ TĐT kinh tế Trung ương. Về phía BCĐ TĐT Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an, Trưởng ban BCĐ TĐT kinh tế Bộ Công an và các thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ TĐT kinh tế Bộ Công an.

Tại lễ bàn giao, đại diện BCĐ TĐT kinh tế Bộ Công an đã Báo cáo quá trình tổ chức chỉ đạo và kết quả TĐT kinh tế năm 2021 của Bộ Công an. Theo đó, về công tác chuẩn bị cho TĐT: Thực hiện Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, ngày 23/12/2020 Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-BCA-H08 về thực hiện TĐT kinh tế năm 2021 trong lực lượng CAND; ban hành Quyết định số 10801/QĐ-BCA ngày 22/12/2020 về việc thành lập BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ TĐT kinh tế năm 2021 trong CAND, trong đó đã phân công Cục Công nghiệp an ninh làm thường trực BCĐ của Bộ Công an để chủ động phối hợp với BCĐ TĐT Trung ương và hướng dẫn các đơn vị thực hiện Tổng điều tra kinh tế.

Về công tác tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ TĐT: BCĐ TĐT Bộ Công an đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do BCĐ TĐT Trung ương tổ chức; triển khai tốt công tác tuyên truyền TĐT với các hình thức đa dạng: Đưa thông tin cuộc TĐT kinh tế năm 2021 lên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và ban hành các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương để các đơn vị nắm bắt, triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Công an đã làm tốt công tác biên soạn tài liệu hướng dẫn TĐT kinh tế năm 2021 sát với tính đặc thù trong Bộ Công an; in ấn, cấp phát tài liệu cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Bộ Công an để triển khai thực hiện nhiệm vụ TĐT kinh tế năm 2021.

Về công tác triển khai thực hiện Tổng điều tra: BCĐ TĐT Bộ Công an đã tích cực, chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ TĐT Trung ương, kịp thời có văn bản hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp trong Bộ Công an triển khai thực hiện.

Tính đến ngày 29/6/2021, BCĐ TĐT Bộ Công an đã hoàn thành việc nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm Tổng điều tra kinh tế do TCTK cài đặt và hoàn tất việc nghiệm thu 100% Phiếu điều tra của các đơn vị.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Lễ bàn giao

Công tác TĐT trong Bộ Công an được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, đảm bảo tiến độ đề ra. BCĐ TĐT kinh tế Bộ Công an đã chỉ đạo bộ phận chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; áp dụng công nghệ thông tin để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện công tác TĐT kinh tế trong Bộ Công an. Đến thời điểm này, các tài liệu, dữ liệu TĐT kinh tế trong Bộ Công an đã chuẩn bị xong, sẵn sàng bàn giao cho BCĐ TĐT kinh tế Trung ương.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao công tác TĐT trong Bộ Công an, theo đó thay mặt BCĐ TĐT kinh tế Trung ương, đã kết luận tài liệu nghiệm thu của Bộ Công an đầy đủ, đạt yêu cầu. BCĐ TĐT kinh tế năm 2021 Bộ Công an đã triển khai chỉ đạo TĐT kinh tế nghiêm túc, thực hiện đúng phương án TĐT, đáp ứng yêu cầu của BCĐ TĐT Trung ương.

Đại diện BCĐ TĐT Bộ Công an và đại diện BCĐ TĐT kinh tế Trung ương

ký biên bản nghiệm thu kết quả TĐT

Tại Lễ bàn giao đại diện BCĐ TĐT Bộ Công an và đại diện BCĐ TĐT kinh tế Trung ương đã tiến hành bàn giao dữ liệu và cùng nhau ký biên bản nghiệm thu kết quả TĐT kinh tế năm 2021.

Kết luận Lễ bàn giao, thay mặt BCĐ TĐT Kinh tế Trung ương, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cảm ơn sự phối hợp của Bộ Công an trong thực hiện TĐT Kinh tế năm 2021 và tin tưởng rằng 2 cơ quan sẽ tiếp tục có sự phối hợp triển khai tốt các công việc tiếp theo.

Nguồn: consosukien.vn

 


Bài viết cùng chuyên mục