Trang chủ

Hoạt động địa phương

Quảng Bình - Thực hiện công tác Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính bảo đảm chính xác, đúng kế hoạch

2/26/2021 12:00:00 AM | 0

Chiều 25/02/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) năm 2021 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp với ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì buổi họp.

Tham gia buổi họp có các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Bình; trưởng ban, phó trưởng ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố. 

Đại biểu thảo luận tại buổi họp

Đại biểu thảo luận tại buổi họp

Tại buổi họp, các đại biểu đã nghe báo cáo số liệu về doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến thời điểm ngày 31-12-2020.

Theo đó, số lượng doanh nghiệp (DN) thực tế tồn tại trên địa bàn tỉnh là 5.152 doanh nghiệp Trong đó, có 4.049 DN đang hoạt động, chiếm 78,6%; 256 DN tạm ngừng kinh doanh, chiếm 5%; 89 DN ngừng hoạt động chờ giải thể, chiếm 1,7%; 332 DN giải thể, phá sản, chiếm 6,4%; 426 DN đang tồn tại nhưng không hoạt động, chiếm 8,3%. Số lượng hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là HTX) thực tế tồn tại trên địa bàn tỉnh là 357. Trong đó, có 327 HTX đang hoạt động, chiếm 91,6%, 28 HTX ngừng hoạt động, chiếm 7,8%, 1 HTX đã đóng mã số thuế, chiếm 0,3% và 1 HTX chấm dứt hoạt động, chiếm 0,3%.

Về đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm 31-12-2020, có 837 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đang hoạt động. Trong đó, có 737 đơn vị sự nghiệp, chiếm 88,1% và 100 tổ chức hiệp hội, chiếm 11,9%. 

Đại diện Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện Lệ Thủy phát biểu tại buổi họp.

Đại diện Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện Lệ Thủy phát biểu tại buổi họp.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc tổng điều tra để toàn thể nhân dân, các tổ chức được biết; kết thúc thời gian thu thập thông tin điều tra toàn bộ và điều tra mẫu DN trên địa bàn tỉnh vào ngày 30-5-2021; kết thúc thời gian thu thập thông tin điều tra các đơn vị hành chính vào ngày 30-5-2021; tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả sơ bộ tổng điều tra cấp tỉnh vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11-2021…

Các đại biểu tham gia buổi họp

Các đại biểu tham gia buổi họp

Theo kế hoạch, kết quả cuộc Tổng điều tra Kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 sẽ được công bố vào quý I năm 2022.

Do đó, để có thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển DN của tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tổng hợp nhanh thêm những thông tin chủ yếu của cuộc tổng điều tra, như: số lượng cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo; số lao động, chất lượng lao động, thu nhập của người lao động; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở…; chủ động bố trí kinh phí hợp lý phục vụ công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng phát biểu kết luận buổi họp

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng phát biểu kết luận buổi họp

Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng lưu ý các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai Tổng điều tra chính xác, đúng kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng; rà soát các điều kiện, vấn đề nảy sinh trong quá trình điều tra để xử lý kịp thời, bảo đảm cuộc Tổng điều tra kết thúc theo kế hoạch; giám sát, kiểm tra số liệu Tổng điều tra một cách cụ thể; có phương án bố trí kinh phí hợp lý để tiếp tục thực hiện cuộc Tổng điều tra hiệu quả./.

Nguồn: www.baoquangbinh.vn

 


Bài viết cùng chuyên mục