Trang chủ

Hoạt động địa phương

Quảng Ninh: Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

5/10/2022 12:00:00 AM |

Chiều 9/5, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp tỉnh, chủ trì hội nghị.

Quảng Ninh Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 1

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc tổng điều tra kinh tế lần thứ 6 tiến hành trên phạm vi cả nước trong bối cảnh yêu cầu thông tin thống kê ngày càng cao với mức độ chi tiết hơn. Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp trong tỉnh đã tập trung huy động 1.125 điều tra viên, giám sát viên tham gia thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn. Trong đó, nội dung điều tra tập trung vào đánh giá sự phát triển về số lượng lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; cơ cấu và sự phân bố các cơ sở, lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu…

Quảng Ninh Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 2

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh báo cáo tại hội nghị.

Theo kết quả tổng điều tra, Quảng Ninh hiện có 85.962 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo, với tổng số lao động là 350.251 người. So với kết quả tổng điều tra năm 2017, số lượng cơ sở giảm 2,66%, số lượng lao động giảm 16,87%. Trong đó có: 6.179 doanh nghiệp thực tế hoạt động, tăng 15,9% so với tổng điều tra năm 2017; 73.002 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đang hoạt động, giảm 8,2%; 1.698 cơ sở hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, giảm 24,8%; 318 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tăng 7,1%. Sự phân bố các cơ sở và lao động không đồng đều, tập trung vào các thị xã, thành phố.

Kết luận hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các thông tin thu thập được là cơ sở để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời cũng là căn cứ để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế của Quảng Ninh. Do vậy, ngành Thống kê, ngành Nội vụ cần tiếp tục hoàn thiện các khâu còn lại theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương; tổ chức biên soạn các ấn phẩm về tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 3

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Ngành Thống kê tiếp tục cung cấp kịp thời các thông tin thống kê, phối hợp với các địa phương và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong phân tích, dự báo và tính toán các chỉ tiêu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, làm cơ sở tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh định hướng, ban hành các quyết sách phù hợp để điều hành kinh tế-xã hội được tốt hơn, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Quảng Ninh Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 4

Nhiều tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Nguồn: baoquangninh.com.vn


Bài viết cùng chuyên mục