Trang chủ

Hoạt động địa phương

Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

5/5/2022 12:00:00 AM |

Chiều ngày 28/4/2022, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương có Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương; đại diện BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương. Về phía thành phố Hà Nội có ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chi đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính TP Hà Nội năm 2021; đại diện Lãnh đạo các các Sở, ban ngành; Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã; BCĐ Tổng điều tra kinh tế Thành phố và các quận, huyện, thị xã.

Ông Đậu Ngọc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê TP Hà Nội, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra TP Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ông Đậu Ngọc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê TP Hà Nội,
Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra TP Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Đậu Ngọc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê TP Hà Nội, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra TP Hà Nội trình bày Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội.

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn Thành phố đã được thực hiện thành công, đặc biệt, việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong toàn bộ khâu thu thập thông tin đã giúp tiết kiệm lớn nguồn lực và rút ngắn thời gian thu thập, xử lý thông tin, góp phần nâng cao chất lượng cuộc Tổng điều tra.

Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 144.741 doanh nghiệp, tăng 31,4% so với Tổng điều tra kinh tế năm 2017; 1.332 hợp tác xã tăng 0,2%; 352.329 cơ sở SXKD cá thể giảm 5,2%; 4.678 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội có tăng 2,7% và 5.607 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tăng 8,7%. Số đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố là 1.658 đơn vị, trong đó số cơ quan hành pháp là 1.318 đơn vị, chiếm tới 79,5%.

Số lượng lao động trong các đơn vị điều tra là 3.282 nghìn người, giảm 1.3% so với Tổng điều tra năm 2017. Trong đó: Doanh nghiệp giảm 1,3%; hợp tác xã giảm 27,7%; cơ sở SXKD cá thể giảm 6,7%; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội tăng 2,8% và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tăng 29,8%. Lao động trong các đơn vị hành chính là 64,5 nghìn người, trong đó lao động các trong cơ quan hành pháp là 52,7 nghìn người, chiếm 81,8%.

Cục trưởng Cục Thống kê TP Hà Nội Đậu Ngọc Hùng cho biết, kết quả của cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra sơ sở hành chính năm 2021 là nguồn thông tin quan trọng để Đảng, Chính phủ, Thành phố và các cấp, các ngành xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của cả nước cũng như của Thủ đô.

Cũng tại Hội nghị, đại diện BCĐ Tổng điều tra kinh tế Thành phố và các quận, huyện, thị xã đã có một số bài tham luận về công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn của mình.

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Phó trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK,
Phó trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực hết mình của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố, Ban Chỉ đạo các cấp và các điều tra viên đã hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra, đảm bảo về số lượng và chất lượng thông tin thu thập.

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện với khối lượng đơn vị điều tra lớn (với trên 500 nghìn đơn vị điều tra (chiếm 8.5% của cả nước), trong đó có gần 160 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD, trên 350 nghìn cơ sở SXKD cá thể; 5,6 nghìn cơ sở tôn giáo và gần 5 nghìn đơn vị sự nghiệp, hiệp hội), đối tượng điều tra rộng, nội dung thông tin thu thập phức tạp, thời gian triển khai thu thập thông tin được chia nhiều giai đoạn, diễn ra trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng đến nay các bước công việc trong tổ chức thực hiện Tổng điều tra đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đạt chất lượng quy định của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương.
 
Để phát huy những kết quả đã đạt được, khai thác hiệu quả tối đa dữ liệu từ cuộc Tổng điều tra nhằm đưa ra những gợi ý chính sách phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung  ương và địa phương, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đề nghị: (1) Đối với Cục Thống kê Thành phố: Tiếp tục xử lý, tổng hợp dữ liệu để công bố Kết quả chính thức của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; Tổng hợp, phân tích từ dữ liệu Tổng điều tra trên phạm vi toàn Thành phố (kể cả các đơn vị do Trung ương quản lý) để biên soạn các ấn phẩm phân tích phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố và người dùng tin khác; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để đa dạng hóa các ấn phẩm điện tử phục vụ việc phổ biến thông tin Tổng điều tra rộng rãi cho các đối tượng dùng tin được thuận tiện và hiệu quả. (2) Đối với UBND Thành phố: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện, hỗ trợ ngành Thống kê thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chi đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính TP Hà Nội

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội,
Trưởng Ban Chi đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính TP Hà Nội

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chi đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính TP Hà Nội năm 2021 cho biết, Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng đơn vị điều tra lớn (đứng thứ 2 trên toàn quốc, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh), tổng số đơn vị điều tra là 534.842 đơn vị. Trong đó, Tổng điều tra kinh tế là 533.184 đơn vị; Điều tra cơ sở hành chính là 1.658 đơn vị. Đến nay Tổng điều tra đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu và nội dung theo quy định, được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao trong tổ chức và thực hiện Tổng điều tra, số lượng đơn vị điều tra thu được phiếu đạt tỉ lệ cao từ 97% đến trên 99%, nội dung thông tin thu thập đạt chất lượng. Kết quả thi đua, thành phố Hà Nội xếp thứ 1/63 tỉnh, thành phố, được tặng Cờ thi đua của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Cuộc Tổng điều tra đã thu thập, xử lý, tổng hợp khối lượng lớn thông tin về: Sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị, cơ sở điều tra; kết quả sản xuất kinh doanh; cơ cấu và sự phân bố các đơn vị, cơ sở theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu…

Cuộc Tổng điều tra năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết quả của cuộc Tổng điều tra phác họa nên bức tranh toàn cảnh, rõ nét, phản ánh thực trạng nền kinh tế - xã hội của Thành phố, là cơ sở để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội đồng thời cũng là căn cứ để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội trong những năm tiếp theo. Do đó, trong thời gian tới, Ông Hà Minh Hải đề nghị Cục Thống kê TP Hà Nội cùng với Sở Nội vụ trên cơ sở số liệu chính thức của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính, tiếp tục tập trung biên soạn và phổ biến các sản phẩm phân tích chuyên đề chuyên sâu về kết quả của cuộc Tổng điều tra 2021 theo đúng kế hoạch, phục vụ công tác chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, các cấp, các ngành và người dùng tin.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố Hà Nội công bố các Quyết định khen thưởng Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021./.

Nguồn: consosukien.vn


Bài viết cùng chuyên mục