Trang chủ

Tổng cục thống kê

Bộ Quốc phòng: Kiểm tra việc Tổng điều tra kinh tế tại các nhà máy, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

3/11/2021 12:00:00 AM | 0

Ngày 10-3, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Bộ Quốc phòng tới làm việc tại Nhà máy Z113, Nhà máy Z129, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Theo báo cáo của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, triển khai các văn bản của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Bộ Quốc phòng, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc; tổ chức cho cán bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia lớp tập huấn do Bộ Quốc phòng tổ chức; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tổng điều tra; ban hành kế hoạch thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Nhà máy Z113.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Nhà máy Z113.

Báo cáo của Nhà máy Z113, Nhà máy Z129 cho thấy, đến thời điểm này, các đơn vị đã hoàn thành công tác chuẩn bị và đang triển khai công tác tổng điều tra. Trong quá trình triển khai, đơn vị gặp một số vướng mắc cần được giải đáp.

Sau khi giải đáp các câu hỏi của đơn vị, phát biểu kết luận cuộc làm việc, Đại tá Đào Thanh Bình, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Bộ Quốc phòng đánh giá, cơ quan Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các nhà máy đã kịp thời quán triệt chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phương án tổng điều tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Bộ Quốc phòng.

Thành viên đoàn kiểm tra hướng dẫn điều tra viên ghi phiếu điều tra.

Thành viên đoàn kiểm tra hướng dẫn điều tra viên ghi phiếu điều tra.

Các nhà máy cơ bản đã xác định được nội dung điều tra, phiếu điều tra cần thực hiện. Điều tra viên đã nắm được vấn đề trong quá trình thu thập thông tin và ghi phiếu điều tra. Tuy nhiên, Đại tá Đào Thanh Bình cũng nêu rõ, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vẫn còn lúng túng ở một số nội dung, chưa xác định rõ đơn vị điều tra, số lượng phiếu điều tra cần thiết với từng đơn vị. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sớm xác định rõ danh mục đơn vị điều tra, xác định được phiếu điều tra cho từng mô hình.

Đoàn kiểm tra mong các điều tra viên trong các đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, điền phiếu điều tra chính xác. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, điều tra viên có thể gọi trực tiếp tới đường dây nóng của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Bộ Quốc phòng, tránh khi nghiệm thu phiếu điều tra vẫn bị sai làm ảnh hưởng tới kết quả chung của toàn quân.

Nguồn: https://realsv.qdnd.vn/


Bài viết cùng chuyên mục