Trang chủ

Hoạt động địa phương

Châu Thành, Sóc Trăng: Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 đạt trên 99%

9/6/2021 12:00:00 AM |

Mặc dù diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn hết sức phức tạp, nhưng cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành đạt trên 99% kế hoạch. Diễn ra từ 01/7/2021 đến nay, cuộc Tổng điều tra tiến hành thu thập thông tin đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, theo thống kê ban đầu, tổng số cơ sở điều tra trên địa bàn huyện đối với cá thể là 4.426 mẫu; 26 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đến ngày 30/8/2021, Châu Thành đã hoàn thành trên 99% số mẫu cá thể; hoàn thành 100% cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Quang cảnh thu thập thông tin tại xã Thuận Hòa  

Cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021, toàn huyện có 34 điều tra viên đã đến từng hộ thuộc đối tượng điều tra để phỏng vấn trực tiếp. Thời kỳ tổng điều tra gồm những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số phát sinh năm 2020. Ngày từ đầu ra quân triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo huyện đã thành lập tổ đến giám sát cuộc tổng điều tra tại địa bàn các xã, thị trấn. Theo đánh giá chung, công tác điều tra thu thập thông tin trên địa bàn các xã, thị trấn diễn ra khá thuận lợi. Phần lớn các điều tra viên nắm chặt nội dung phiếu điều tra và chấp hành tốt các quy định về cuộc tổng điều tra. Qua tuyên truyền, hầu hết các hộ kinh doanh cá thể hợp tác tốt với điều tra viên, cung cấp chính xác những thông tin nhằm giúp điều tra viên hoàn thành tốt công việc được giao. Đặc biệt là do điều tra trong tình hình diễn bến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, huyện cũng gặp nhiều khó khăn nhất định, thời gian kéo dài hơn kế hoạch, tuy nhiên, huyện đã thực hiện với quyết tâm cao vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Mã Xuân Khôi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Châu Thành - Mỹ Tú cho biết: “Để cuộc Tổng điều tra đảm bảo theo kế hoạch, công tác rà soát cập nhật bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được thực hiện theo đúng phương án, hướng dẫn, kế hoạch của Ban Chỉ đạo các cấp. Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo cán bộ rà soát, cập nhật bảng kê theo địa bàn lần lượt, liền kề theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên trong quá trình thu thập thông tin. Cùng với đó là thực hiện đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để mỗi điều tra viên được đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ”. 

Có thể khẳng định, huyện Châu Thành đã cơ bản hoàn thành kế hoạch Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021. Cụ thể, tính đến ngày 30/8/2021, toàn huyện có 169/169 hộ sản xuất kinh doanh cá thể được điều tra phiếu mẫu 2/CT-M, đạt 100%; có 4.403/4.426 hộ sản xuất kinh doanh cá thể được điều tra phiếu 2/CT-TB đạt 99,48% và 26/26 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được điều tra giai đoạn 2/2021, đạt 100%. Với sự triển khai tích cực của lực lượng điều tra viên và sự vào cuộc đầy trách nhiệm của mọi thành phần kinh tế, cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành đã đạt hiệu quả cao. Thông qua kết quả của cuộc điều tra này sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế ở địa phương.

Nguồn: soctrang.gov.vn

 


Bài viết cùng chuyên mục