Trang chủ

Tổng cục thống kê

Bộ Quốc phòng tập huấn Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

1/22/2021 12:00:00 AM | 0

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng,

Phó Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo do Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng trình bày, cuộc Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Cuộc điều tra cũng nhằm tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020. Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan tới khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính; số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính…), tình hình tinh giản biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong 5 năm qua.

Cùng với đó, cuộc điều tra nhằm cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê KTXH; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Sáng 22/1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn “Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính” năm 2021 cho 120 cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị toàn quân khu vực phía Nam. Trong hai ngày, các học viên được bồi dưỡng các nội dung: Hướng dẫn xác định đơn vị điều tra, lập danh sách doanh nghiệp; vai trò của điều tra viên, hướng dẫn ghi phiếu điều tra doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, đầu tư, thương mại và dịch vụ; hướng dẫn ghi phiếu điều tra cơ sở hành chính; kiểm tra, nghiệm thu phiếu...

Cuộc tổng điều tra được tiến hành từ ngày 1/3 đến hết 31/3/2021.

Nguồn: https://www.qdnd.vn

Tin hình ảnh về nội dung tập huấn có thể xem Tại đây


Bài viết cùng chuyên mục