Trang chủ

Hoạt động địa phương

An Giang tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

5/10/2022 12:00:00 AM |

Sáng 6-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

An Giang tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 1

Quang cảnh hội nghị

Theo kết quả tổng điều tra năm 2021, số lượng 4 loại đơn vị điều tra do ngành thống kê thực hiện năm 2020, với gần 126.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất- kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt tỷ lệ 95.29% so năm 2016 (giảm 6.223 đơn vị); bình quân mỗi năm giai đoạn 2016-2020, giảm 1.244 đơn vị/năm. Đối với số lượng lao động trong các đơn vị điều tra năm 2020 có 323.543 người, bằng 97,09% so năm 2016 (giảm 9.689 người); bình quân mỗi năm giai đoạn 2016 – 2020, giảm khoảng 1.938 người/năm.

An Giang tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng toàn tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thập đầy đủ thông tin của các cơ sở kinh tế - cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh, thay mặt UBND tỉnh ông Lê Văn Phước ghi nhận, trận trọng cảm ơn và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia công tác tổng điều tra. 

Để khai thác, sử dụng hiệu quả kết quả tổng điều tra phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ông Lê Văn Phước đề nghị, Cục Thống kê  An Giang làm đơn vị đầu mối tiếp nhận kết quả, cơ sở dữ liệu do Trung ương phản hồi, lưu trữ an toàn, bảo mật dữ liệu và chia sẻ dữ liệu cho các ngành, các cấp theo đúng Luật Thống kê. Đồng thời, tổng hợp báo cáo chính thức kết quả tổng điều tra làm căn cứ cho công tác dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, các cấp.

Đối với các sở, ngành, địa phương cần căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Cục Thống kê An Giang tổng hợp, phân tích đánh giá chuyên đề; rà soát, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký kinh doanh đúng quy định, đảm bảo công tác quản lý. Theo đó, quá trình khai thác, sử dụng thông tin phải bảo mật theo quy định và thống nhất sử dụng số liệu từ tỉnh đến cơ sở…

Dịp này, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang đã công bố Quyết định của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 100 cá nhân có thành tích trong công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021.

An Giang tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 4

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang

An Giang tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 3

Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang
 

Nguồn: baoangiang.com.vn


Bài viết cùng chuyên mục