Trang chủ

Hoạt động địa phương

Quảng Bình hướng dẫn thu thập số liệu phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

3/17/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn Giám sát điều tra khối tôn giáo - TĐT Kinh tế

1/10/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Giới thiệu chung Trang tác nghiệp TĐT Kinh tế

1/10/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn Trang tác nghiệp TĐT Kinh tế - Phần quản lý người dùng

1/10/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn Trang tác nghiệp TĐT Kinh tế - Các chức năng chính

1/10/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn nhập phiếu Doanh nghiệp - TĐT Kinh tế

1/10/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn đánh mã sản phẩm - TĐT Kinh tế

1/10/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn nhập phiếu điều tra cá thể - TĐT Kinh tế

1/9/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn cài phần mềm CAPI khối tôn giáo android - TĐT Kinh tế

1/9/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn nhập phiếu điều tra khối tôn giáo - TĐT Kinh tế

1/9/2021 12:00:00 AM | 0

 


Bài viết cùng chuyên mục