Trang chủ

Video Hướng dẫn nghiệp vụ và điền phiếu điều tra

Video Hướng dẫn Giám sát điều tra khối tôn giáo - TĐT kinh tế

1/10/2021 12:00:00 AM |

 

Video Giới thiệu chung Trang tác nghiệp TĐT kinh tế

1/10/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn Trang tác nghiệp TĐT kinh tế - Phần quản lý người dùng

1/10/2021 12:00:00 AM |

 

Video Hướng dẫn Trang tác nghiệp TĐT kinh tế - Các chức năng chính

1/10/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn nhập phiếu Doanh nghiệp - TĐT kinh tế

1/10/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn đánh mã sản phẩm - TĐT kinh tế

1/10/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn nhập phiếu điều tra cá thể - TĐT kinh tế

1/9/2021 12:00:00 AM | 0

 

Video Hướng dẫn cài phần mềm CAPI khối tôn giáo android - TĐT kinh tế

1/9/2021 12:00:00 AM |

 

Video Hướng dẫn nhập phiếu điều tra khối tôn giáo - TĐT kinh tế

1/9/2021 12:00:00 AM |

 


Bài viết cùng chuyên mục